Polskie forum 3dfx
Retro Computers >> Sound Cards >> Moduły MIDI
http://3dfx.pl/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1500819465;post=1

Message started by Batyra on 23. Jul 2017 at 16:17

Title: Modu[ch322]y MIDI
Post by Batyra on 23. Jul 2017 at 16:17
Postanowi[ch322]em zrobi[ch263] nowy w[ch261]tek specjalnie dla modu[ch322]ów MIDI.

Jak zaczyna[ch322]em zbiera[ch263], na allegro by[ch322] jeden "nie wiadomo czy sprawny" modu[ch322] Roland SC55-mkII za jakie[ch347] 200z[ch322]. Widzia[ch322]em takie "pude[ch322]ko" na vogons i na YouTube, poza tym "Roland" mówi du[ch380]o. Kupi[ch322]em t[ch261] skrzyneczk[ch281] aby zobaczy[ch263] do czego to s[ch322]u[ch380]y... Do[ch347][ch263] d[ch322]ugo le[ch380]a[ch322]a niepod[ch322][ch261]czona ale w ko[ch324]cu j[ch261] uruchomi[ch322]em i odebra[ch322]o mi mow[ch281]. To jak brzmi[ch261] gry na tym to kosmos. Do tego SC55mk-II ma w miar[ch281] dzia[ch322]aj[ch261]c[ch261] emulacj[ch281] MT-32 wi[ch281]c od Doom'a po Monkey Island.

Generalnie czym s[ch261] modu[ch322]y midi?
To urz[ch261]dzenia zdecydowanie bardziej ze [ch347]wiata muzyki ni[ch380] komputerów. Keyboardy w wielu przypadkach to tylko "klawisze" - nie chodzi mi o takie keyboardy z wbudowanymi modu[ch322]ami ale zasada jest ta sama. Uderzasz w klawisz a modu[ch322] midi generuje d[ch378]wi[ch281]k. Jaki? Taki jak sobie ustawimy wi[ch281]c mo[ch380]e to by[ch263] kilka rodzaj pianin, saksofony, tr[ch261]bki, gitary itp. itd. No i w[ch322]a[ch347]nie do tego s[ch322]u[ch380][ch261] modu[ch322]y MIDI. To one odpowiadaj[ch261] za brzmienie. Wi[ch281]c mog[ch281] mie[ch263] super keyboard pod[ch322][ch261]czony pod niego modu[ch322], ale z jak mam ochot[ch281] to mog[ch281] pod[ch322][ch261]czy[ch263] inny i mie[ch263] inne brzmienia.

Bardzo cz[ch281]sto przy tworzeniu muzyki do gier siada[ch322] sobie muzyk, ustawia[ch322] perkusje, itp. i nagrywa[ch322] [ch347]cie[ch380]k[ch281] d[ch378]wi[ch281]kow[ch261]. Tak by[ch322]o w przypadku Doom'a czy Monkey Island gdzie obie [ch347]cie[ch380]ki d[ch378]wi[ch281]kowe zosta[ch322]y o ile mi wiadomo nagrane w[ch322]a[ch347]nie na keyboardzie do którego podpi[ch281]ty by[ch322] Roland. Wi[ch281]c tylko na takim urz[ch261]dzeniu mo[ch380]na ods[ch322]ucha[ch263] [ch347]cie[ch380]ki tak jak by[ch322]a wymy[ch347]lona przez autora. Z regu[ch322]y to najlepsze mo[ch380]liwe brzmienie. Reszta wariantów to "transkrypcje" pod inne karty czy systemy...

Teraz kwestia pod[ch322][ch261]czenia.
Generalnie modu[ch322]y jak ju[ch380] pisa[ch322]em pod[ch322][ch261]cza[ch322]o si[ch281] pod keyboardy. Aby pod[ch322][ch261]czy[ch263] je do PC potrzebne jest urz[ch261]dzenie obs[ch322]uguj[ch261]ce standard wysy[ch322]aniu instrukcji midi tzw.  MPU-401 (MIDI Processing Unit). Wi[ch281]kszo[ch347][ch263] kart d[ch378]wi[ch281]kowych z wyj[ch347]ciem joystick'a pozwala[ch322]o na pod[ch322][ch261]czenie takiego modu[ch322]u. Cho[ch263] w wielu przypadkach jest to jedynie kompatybilno[ch347][ch263] czy emulacja MPU w tak zwanym trybie "nie inteligentnym"... Dlatego korzystamy kart MPU-401 od Rolanda lub ich klonów typu MidiMan, MusicQuest (które teraz s[ch261] z du[ch380]ym sukcesem klonowane np. przez u[ch380]ytkownika Vogons i AmiBay o nicku Keropi). Niektóre karty mia[ch322]y tez tzw. "semi-inteligent mode" UART - np. karty od Ensoniq. Ogólnie chodzi tutaj o to, [ch380]e jak w[ch322][ch261]czam Monkey Island przez "monkey r" to gra szuka urz[ch261]dzenia z MPU i wysy[ch322]a mu sygna[ch322]y... to urz[ch261]dzenie przekazuje je dalej. I w wielu przypadkach innych kart tego intercafe'u, który jest "kompatybilny" lub "emulowany" po prostu nie wida[ch263].

Kila modu[ch322]ów które mam. Oczywi[ch347]cie z nich te[ch380] b[ch281]d[ch261] próbki. A fotki nied[ch322]ugo podmieni[ch281] na swoje.
Roland_SC-7.jpg ( 105 KB | 6 Downloads )
Roland_SC-55mkII.jpg ( 63 KB | 7 Downloads )
Roland_SC-88.JPG ( 28 KB | 6 Downloads )
Korg_NX5R.jpg ( 34 KB | 4 Downloads )

Polskie forum 3dfx » Powered by YaBB 2.7.00!
YaBB Forum Software © 2000-2024. All Rights Reserved.