Polskie forum 3dfx
Retro Computers >> Sound Cards >> Moduły MIDI
http://3dfx.pl/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1500819465;post=12

Message started by Batyra on 23. Jul 2017 at 16:17

Title: Re: Modu[ch322]y MIDI
Post by kazeobi on 30. Sep 2017 at 11:20
Roland SC-8820.

Jest to ta[ch324]sza wersja SC-8850, wykrojona z wy[ch347]wietlacza i masy przycisków, która co ciekawe, jest bardziej kompatybilna ze starszymi modu[ch322]ami ni[ch380] jego wi[ch281]kszy brat. Na vogons nawet przez to bardziej lubi[ch261] ten modu[ch322], bo ma przycisk instant map, który prze[ch322][ch261]cza pomi[ch281]dzy map[ch261] SC-55, SC-88 i SC-8820 - takiej funkcjonalno[ch347]ci nie ma SC-8850. Posiada sterowniki USB dzia[ch322]aj[ch261]ce na 98-Vista, a daj[ch261] si[ch281] uruchomi[ch263] nawet na 8.1 w trybie kompatybilno[ch347]ci.

Trudno mi brzmienie porówna[ch263] do innych, bo nie mam innego modu[ch322]u do porównania, a do tego jeszcze nie mam ucha Smiley

Sterowniki USB: (You need to Login or Register to view media files and links)

WP_20170930_10_17_43_Rich.jpg ( 104 KB | 1 Download )
WP_20170930_10_18_56_Rich.jpg ( 109 KB | 0 Downloads )
WP_20170930_10_22_32_Rich.jpg ( 343 KB | 7 Downloads )

Polskie forum 3dfx » Powered by YaBB 2.7.00!
YaBB Forum Software © 2000-2024. All Rights Reserved.